Информация за системата

Макар и сравнително рядко, понякога се налага да хвърлите един по-подробен поглед върху това какви компоненти има в системата ви. Било то за да опресните спомените си, било за да дадете описание на конфигурацията на приятел – без значение от причината, в такива случаи е добре да имате на разположение някакво удобно помощно средство.

За целта можете да се възползвате от програмата hardinfo. Може да я стартирате от меню Система – Предпочитания – Информация за системата. Програмата има двупанелен интерфейс, в лявата част на който се намират различните категории компоненти, а в дясната част се намира детайлният резултат за всеки компонент:

hardinfo_1.png

В левия панел може да изберете показването на информация за системата като цяло, за отделни компоненти, а също и да проведете няколко теста за производителност. Изборът на кое да е от горните неща, ще ви покаже подробна информация в другия панел:

hardinfo_2.png

Ако желаете може да генерирате и файл, който да съдържа системна информация по ваш избор. Това е удобно за да може и по-късно да имате под ръка тази информация. За целта от лентата с инструменти на програмата натиснете бутон Generate Report и изберете каква информация желае да се включи в генерирания файл:

hardinfo_3.thumbnail.png

Изберете желаната информация, натиснете Generate и изберете къде да се съхрани файлът. Генерирането му може да отнеме известно време, в зависимост от обема на информацията, която сте избрали да се включи в него. Когато файлът е готов, hardinfo ще ви предложи да го отвори в уеб-четеца за да го прегледате:

hardinfo_4.png

Sidebar