Допълнителни драйвери

При инсталирането си УСУ обикновено засича и настройва всички устройства в компютъра, наричани с общото име хардуер. За всяко едно от тях автоматично се инсталира драйвер – приложение, което позволява на операционната система правилно да разпознава и използва наличния хардуер.В определени случаи може да се наложи вие ръчно да активирате някое от устройствата, като прибегнете до използването на т. нар. лицензни драйвери – драйвери който не са свободно достъпни и/или не са с отворен код. Сред устройствата, които могат да се нуждаят от подобни драйвери обикновено са по-нови модели видеокарти на ATI и NVIDIA, някои безжични мрежови адаптери, софтуерни модеми и др.
Вие може лесно да проверите има ли в системата ви хардуер, изискващ допълнителни драйвери и да ги активирате. Това става с помощта на няколко лесни стъпки. От основното меню пуснете Настройки – Системни настройки.Ще се отвори прозорец, подобен на този:
Измежду наличните системни настройки открийте и стартирайте Driver Manager. Ще се покаже прозорец, в който е изброен наличния хардуер, имащ нужда от драйвери:
В примера по-горе е засечена видео карта на NVIDIA и за нея са предложени 3 драйвера. Обикновено най-разумно е да изберете препоръчаният драйвер от системата (Recommended Driver). След натискането на бутона Прилагане, ще трябва да въведете вашата парола, с която ще се идентифицирате като упълномощено лице, имащо правата да извършва системни промени. След успешна идентификация ще започне автоматичен процес на изтегляне на драйвера от Интернет и последващо инсталиране. За да може инсталирания драйвер да се използва, обикновено е необходимо да рестартирате системата.
Sidebar