Манипулации на дискови дялове

За да може да бъде използван от потребителите, всеки твърд диск трябва да има една или повече обособени части, наречени дялове. Върху тях се инсталира операционната система и се съхраняват папки и файлове. Пример за такъв дял в Windows e устройството C:, а под Линукс има поне един системен дял, обозначаван със знак / и допълнително някои от останалите папки (напр. Домашната) могат да са на отделен дял. Всеки дял се форматира в определена файлова система, в зависимост от операционната система и предназначението му. При Windows 2000 и по-нова версия се използва файловата система тип NTFS, а при голяма част от Линукс дистрибуциите предпочитаният избор е файловата система тип EXT4.

Макар и не много често, дори на обикновения потребител може да му се наложи да внесе промени в начина, по който е организиран диска му. Примери за такива промени са: разцепване на диск с един голям дял на два или повече по-малки; промяна на големината на съществуващи дялове, изтриване на непотребен дял и добавяне на освободилото се пространство към съществуващ дял; подготовка на диска за инсталиране нова операционна система и др. подобни.

Всички тези действия изискват да разполагате с необходимото помощно средство. УСУ разполага с предварително инсталирано такова приложение, с чиято помощ ще можете да извършвате всички гореописани действия и на долните редове ще получите кратки инструкции как да го използвате.

За да стартирате програмата, от основното меню пуснете Система – Редактор на дялове (GParted). Ще видите прозорец с подобен вид:

gparted_1.png

Онези от вас, които и преди са използвали подобни програми (напр. комерсиалната Partition Magic), веднага ще забележат характерния интерфейс, състоящ се от няколко части:

 • лента с инструменти – съдържа бутони за бърз достъп до често използвани функции;
 • превключвател на дискове – намира с в дясната горна част на прозореца под формата на падащо меню, съдържащо всички засечени дискове:

gparted_2.gif

 • област за показване на наличните дялове върху избрания диск. Тя е разделена на две части:
  • хоризонтална лента, преминаваща през целия прозорец. Използва се за бързо избиране на желания дял и за грубо ориентиране на разпределението на дяловете:

gparted_3.png

  • подробна информация за дяловете – файлова система, големина, етикет, използвано/свободно пространство и др.:

gparted_4.png

За да добиете по-ясна представа за работата с GParted, по-долу ще разгледам един чисто практически пример – Подготовка на твърд диск с инсталирана операционна система Windows за инсталиране на УСУ (или друга Линукс дистрибуция).

 • Стартирайте живия диск на УСУ и когато работната среда се зареди, от основното меню пуснете Система – Администриране – Редактор на дялове;
 • Когато програмата се пусне, от падащото меню с наличните дискове изберете този, на който в момента е инсталиран Windows;
 • След като сте избрали твърдия диск, проверете дали в момента е монтиран. За целта цъкнете с десен бутон върху лентата с дяловете и ако в показалото се меню е активна командата Демонтиране, цъкнете я за да демонтирате дяла:

gparted_5.png
Демонтирането е необходимо за да можете да извършвате различни манипулации с диска.

 • В повечето случаи на твърдия диск има само един дял с Windows. За да инсталирате УСУ ще са ви необходими минимум 2 нови дяла – един за системните файлове (или т.нар. root дял, обозначаван с /) и втори, който се използва в случаите, при които системната памет е недостатъчна (т.нар. swap дял). Ще трябва да извършите оразмеряване на съществуващия дял, така че да остане неизползвано място, върху което ще се създадат новите дялове. Цъкнете с десен бутон върху лентата, представляваща дяла с Windows и от показалото се меню изберете Оразмеряване/Преместване. Ще се отвори нов диалогов прозорец, в който ще можете да изберете новата големина на дяла:

gparted_6.png

Оразмеряването може да стане чрез цъкане и влачене върху една от двете стрелки в краищата на лентата с дяла. Допълнително от това можете по-точно да зададете желания размер, като въведете стойности в полетата под лентата:

gparted_7.gif

Изберете големината на оразмерения дял и натиснете Оразмеряване/Преместване за да затворите прозореца. Действието по оразмеряване няма да започне веднага, а ще се добави към опашката с действия, която ще се появи в най-долната част на прозореца:

gparted_8.png

В тази област ще се показват всички планувани операции и за да ги изпълните ще трябва от менюто на GParted да изберете Редактиране – Прилагане на всички операции. Засега не го правете, а продължете с показаните по-долу действия и най-накрая ще приложите промените.

 • Следващата логична стъпка е да използвате освободилото дисково пространство след оразмерения дял с Windows като място на създаването на новите дялове. Цъкнете с десен бутон върху лентата в частта й със свободното място (оцветено в сив цвят) и изберете Нов. Ще се покаже следния прозорец:

gparted_9.png

Прозорецът е доста подобен на този за оразмеряване с тази разлика, че има допълнителни настройки за тип на дяла и за тип на файловата система. Типът на дяла може да е първичен, разширен и логически:

gparted_10.png

Първични дялове са тези, на които може да се инсталира и зареди операционна система. Такива може да има до максимум 4 на един физически твърд диск. От тези 4 дяла само един може за бъде активен, т.е. може да се използва за зареждане на операционна система. Разширения дял е решението на тези ограничения. Той представлява своеобразен контейнер, в който могат да се създават много на брои нови дялове, наречени логически дялове. Не всички операционни системи могат да се инсталират на логически дялове, но различните Линукс дистрибуции могат.

Изхождайки от горните пояснения, като тип на дяла изберете Разширен дял и затворете прозореца. Сега сивата част на лентата ще се огради със синя ивица, която показва че свободното място е обособено в разширен дял:

gparted_11.png
В този разширен дял ще създадете бъдещите два дяла. Цъкнете върху него с десен бутон и отново изберете Нов. В отворилият се прозорец изберете за тип на дяла Логически и за тип на файловата система – EXT3 (или EXT4). Определете размера на този дял (за УСУ ще са ви необходими минимум 5ГБ), така че след него да остане известно място за т.нар swap дял. Няма точно правило за това колко място за заделите за swap дял. 128, 256 МБ или повече обикновено са достатъчни. Дори липсата на такъв дял не е фатална за работата на операционната система, макар че все пак е добре да го има, особено ако разполагате със системна памет под 512 МБ. Единственото, с което трябва да се съобразите е, че ако желаете да използвате режим на хибернация за системата си, този swap дял трябва да е поне с размера на системната памет.

След като определите размера, затворете прозореца, цъкнете с десен бутон върху останалото свободно неразпределено пространство в лентата, изберете Нов и като тип на дяла задайте linux-swap. Когато приключите, схемата с дяловете ще е сходна с тази (един първичен дял NTFS, един разширен дял, съдържащ в себе си два логически дяла – EXT3 за инсталиране на Линукс и swap дял):

gparted_12.png

Прегледайте внимателно така подготвените промени, след което от менюто Редактиране изпълнете Прилагане на всички операции, за да започне реалното изпълнение на тази опашка от планирани манипулации на дисковите дялове. Ще се отвори нов диалогов прозорец който ще ви показва прогреса на изпълнението им:

gparted_13.png

ВНИМАНИЕ: Добре е преди извършването на каквито и да било манипулации, да направите резервно копие на важните си данни.

Сега остава единствено да изчакате операциите да приключат. Имайте предвид, че в зависимост от големината, степента на запълване на дяловете и броя на извършваните промени, времето за приключване може да варира от буквално секунди до няколко часа.

Освен за разгледаните в горния пример операции по оразмеряване, създаване на разширен и логически дялове и форматирането им в различни файлови системи, GParted може да се използва за проверка на дяловете за грешки, както и за изтриване на съществуващи дялове. Всички тези операции са достъпни чрез цъкане с десен бутон върху желания дял, като не забравите преди това да го демонтирате.

Sidebar