Настройка на клавиатурата

Настройките на клавиатурата могат да се извикат от менюто Настройки – Системни настройки. В отворилият се прозорец избирате Входни устройства:

Входните устройства са разделени по вид, затова изберете Клавиатура:

В подпрозореца Хардуер можете да изберете модел на клавиатурата – обикновено стандартно избраният вид върши работа, но ако сред изброените видове клавиатура попада и вашата, можете да я изберете за да си осигурите по-пълна поддръжка.
Ако желаете да правите промени, свързани с добавянето или премахването на клавиатурни подредби, то можете да направите това от подпрозореца Подредби:

За вече съществуващите подредби от тук можете да задавате общи настройки като: дали индикатора за превключване между различните подредби да се показва със знамето на съответната страна, като текст или пък комбинация от двете; каква да е политиката на превключване между отделните подредби, например дали превключването да е общо за цялата среда или да е специфично за всяка отделна програма; коя клавишна комбинация да се използва за превключване между отделните подредби и др.
Под тези общи настройки е разделът Настройка на подредбите. За да можете да извършвате промени тук, трябва да поставите отметка пред Настройка на подредбите (вж. екрана по-горе). След като сложите отметка, вече имате възможност да пренареждате, изтривате или добавяте подредби. Нека за пример да разгледаме добавянето на подредба.
Натиснете бутона Добавяне, за да се отвори диалогов прозорец, от който може да се избере вид и вариант на новата подредба:

В примерът по-горе е избрана българска подредба във варианта ѝ традиционна фонетична. След затваряне на този прозорец, подредбата вече ще я има редом с досега съществуващите.
И на последно място, от подпрозореца Разширени можете да задавате някои не толкова често необходими настройки, като: подредба на цифровата клавиатура, добавяне на специални знаци към някои клавиши, поведение на Alt, Ctrl и някои други специални клавиши и др.

Sidebar