Структура на папките

Едно от новите неща за потребителите преминаващи от Windows към УСУ (и всеки друг вариант на Линукс), е организацията на папките в операционната система. Разликите са ясно забележими:

 • За разлика от Windows, където имаме устройства/дялове с имена C,D,E и т.н., при Линукс има т.нар. root partition (главен дял), в който са монтирани всички хардуерни устройства, папки на компютъра и други дялове; Объркваща на пръв поглед тази структура си има своите предимства – няма разбъркване на имената на устройствата при добавяне/премахване на нови; За разлика от Windows, където обикновено цялата операционна система се намира на един дял на един твърд диск, тук различните папки могат да са монтирани и на други дялове на други твърди дискове. Последното дава далеч по-голяма сигурност по отношение дефект на диска или случайно изтриване на данни;
 • В Windows се използва този формат за достъп до даден файл:

C:\Папка\Подпапка\файл

В Линукс вида на горната команда е:

/Папка/Подпапка/файл

Видна е разликата в използваните наклонени черти и замяната на буква на устройството с root partition (представяна със символ /), в която е монтирана Папка. Важно е да се знае, че под ГНУ/Линукс ИМА значение дали името на папката/файла е с главни или малки букви. Т.е. /Папка/Подпапка/файле съвсем различно от /папка/подпапка/файл

След тези необходими уточнения накратко ще представя описание на вида и предназначението на основните папки в УСУ:

 • /root или главен дял. Това е корена на цялата структура от устройства, дялове и директории на компютъра. Всичко останало е подчинено и монтирано тук. Всеки път за достъп към определена папка задължително започва със знака /
 • /boot – тук се намират файловете, които се четат и изпълняват при начално стартиране на операционната система.
 • /root – това е папката, в която се намират файловете на root потребителя. Този потребител е подобен на Administrator-a от Windows. Правата му за промяна и настройка се простират върху цялата операционна система. Поради реалната възможност при невнимание да се нанесат сериозни щети, използването на този потребител следва да се прави от наистина запознати лица с администрирането на ГНУ/Линукс или поне с повишено внимание.
 • /bin – тук се намират най-основните инструменти за работа с УСУ.
 • /etc – в тази директория се намират всички конфигурационни файлове на системата.
 • /dev – това е папката, в която се намират описанията на всички свързани към компютъра устройства – твърди дискове, CD/DVD, USB Flash, принтери, видео устройства и др. В УСУ за монтиране на removable устройства като CD/DVD, дискове, флаш памети се използва папката /media.
 • /home – папката, в която се съхраняват профилите на потребителите на системата. Всеки един потребител се съхранява като подпапка на /home – напр. потребител svetli ще намери данните си в /home/svetli/. В рамките на тази папка се съхраняват личните файлове (по подобие на My Documents), както и потребителските настройки на всички използвани програми – уеб браузър, офис пакет и др. При нормалната ежедневна работа това е единствената папка, която ви интересува и в рамките на която ще работите.
 • /tmp – както името подсказва, тази папка е за съхранение на файлове, които са необходими само временно. Обикновено тя се самопочиства през определен период.
 • /usr – тук се намират програми и инструменти, които не са включени в съдържанието на /bin и /etc. Такива са напр. различните игри, визуални теми, допълнително инсталирани програми и др.

Накратко това беше описанието на основните папки, с които един потребител неизбежно ще се сблъска при работата си с УСУ. По-пълно описание на вида и произхода на този тип подредба може да се намери на http://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard.

Sidebar