Работа с файлове

Работата с избрания в УСУ файлов мениджър Dolphinще ви позволи ефикасно и бързо да изпълнявате различни файлови операции.Най-често до него се стига чрез аплета Места, намиращ се непосредствено от дясната страна на основното меню:

Алтернативен начин е от основното меню да пуснете Система – Файлов мениджър (Dolphin). Независимо от избрания от вас начин, ще се отвори файлов мениджър с подобен вид:

Прозорецът на файловия мениджър се състои от три основни части.

В лявата част се намира панел, чрез които се осъществява навигацията до различни основни местоположение – домашната папка на потребителя, засечените дялове, преносимите носители и др. В долната си част този панел има два подпрозореца Места и Папки, чрез които може да се променя изгледа му. Ако се избере Папки, левия панел придобива по-традиционен дървовиден изглед:

Средната част от прозореца на файловия мениджър е заета от показваното съдържание на даденото устройство или папка:

Тук няма изненади по отношение на работата – двукратното щракване с левия бутон отваря папката/файла, еднократното натискане на десния бутон на мишката, показва контекстно меню, което съдържа различни действия, в зависимост от избрания обект.

Над областта за разглеждане на съдържанието, се намира лентата за навигация. В нея се показва текущото местоположение:

Може да осъществявате навигацията от тук и то по два начина. Първият начин е да натиснете върху името на папката, което е изписано в адресната лента. Можете да натиснете и върху малкото триъгълниче – тогава в падащо меню ще се покажат подпапките в дадената папка:

Вторият начин, е да щракнете с мишката директно след последно изписаната папка. Тогава адресната лента придобива по-традиционен вид и в нея директно можете да изпишете желания адрес:

В десния панел на Dolphin се показва динамично променяща се информация за избрания обект, както и преминаване на мишката върху даден обект. Така например, при посочването на изображение, тук се показва негова миниатюра, която дава по-добра представа за съдържанието му:

Над трите панела със съдържание и адресната лента се намира лентата с инструменти:

Освен стандартните бутони за навигация напред/назад, търсене и презареждане, тя съдържа и бутони за превключване изгледа на файловете и папките между три различни режима: икони, сбито и подробен. Веднага до тях се намира бутон, с чието натискане се задейства предварителен преглед на съдържанието.

Много полезна функция на файловия мениджър, е възможността да отваряте едновременно няколко местоположения в компютъра, побрани в отделни подпрозорци:

За да активирате нов подпрозорец, трябва да натиснете клавишната комбинация CTRL+T.

Някои потребители предпочитат да работят с двупанелни файлови мениджъри. Те вероятно ще бъдат удовлетворени да научат, че файловият мениджър в УСУ може и това. За да активирате двупанелен изглед, натиснете F3:

По време на работата с файлове, файловият мениджър може да ви предложи разширена функционалност, в зависимост от типа файл и/или папка който сте избрали. Така например, можете да цъкнете на всеки файл или папка с десен бутон на мишката и от показалото се меню да изберете Отваряне като Администратор – полезно, когато желаете да променяте системни файлове/папки. Цъкането върху документ, създаден с LibreOffice (или Microsoft Office), пък ще ви даде възможност директно да го отпечатате. Възможни са и други действия – мултимедийните файлове да се добавят към списък за изпълнение, изпращане на файл/папка към определено преносимо устройство или е-поща и др.

Описаното по-горе не изчерпва пълната функционалност на Dolpin. По-добра представа ще получите постепенно в процеса на работа с него, както и ако внимателно разгледате настройките му, които са достъпни от най-вдясно разположения бутон от лентата с инструменти (с икона, подобна на зъбчатка).

Sidebar