Настройка на основното меню

УСУ предлага настроено основно меню, в което всички програми са разделени по категории. Това е много удобно и прави навигацията из менюто лесна. Въпреки това, понякога потребителите може да се нуждаят от специфично настроено според нуждите им меню. За целта има на разположение Редактор на менюта, който се стартира с дясно цъкане на бутона на мишката върху менюто и избор на Редактиране на програмите:Програмата има прост двупанелен интерфейс. В лявата част е показана текущата структура на менюто, а в дясната – командата и параметрите, с които се стартира всяко отделно приложение от менюто.

Лентата с инструменти в по-горе показания прозорец, ви дава възможност добавяне/промяна/изтриване на програми, менюта и подменюта.

Ако създавате нов стартер за програма, важно е да се уверите, че сте попълнили поне името и командата, които са задължителни атрибути, а описанието и коментара са незадължителни. Почти без изключения, инсталираните програми сами си създават стартери в основното меню, така че в общия случай рядко би ви наложило вие сами да правите това.

Възможно е и да променяте местоположението на даден стартер – например желаете да преместите Калкулатор от Инструменти в Офис. Необходимо е да цъкнете върху него в раздела  и задържайки бутона на мишката, да го завлечете върху категорията Офис, след което го пуснете.

Sidebar