Print Friendly
УСУ ви предлага пълен контрол върху начина, по който желаете да изглежда работната среда. Можете да променяте различни различни нейни аспекти, сред които: фон, декорации на прозорците, тема на работния плот, вид на програмите, икони, шрифтове и др. По-долу накратко ще бъдат разгледани по-важните елементи на средата и начините за промяната им.

1. Фон на работния плот

Промяната на фона става, като някъде на празно място на работния плот натиснете с десен бутон на мишката и от показалото се меню изберете Настройки на Изглед с папки:

Горното действие ще отвори нов прозорец, в който са показани текущо настроения фон, както и други, готови да бъдат използвани, ако има такива:

За да сложите някое от показаните в прозореца изображения е достатъчно само да го изберете и да натиснете бутона Прилагане. Ако желаете да добавите ваше изображение, което не е сред показаните, натиснете бутона Отваряне…, след което идете до местоположението на избраното изображение и го изберете. Можете директно да изтегляте нови фонове от специализиран сайт в Интернет – това става чрез натискането на бутона Получаване на нови пакети.

2. Изглед на работния плот

Изгледа на работния плот включва в себе си декорациите на прозорците, темата за работния плот, показалеца за мишката и началния екран при влизане в потребителския профил.

  • Декорации на прозорците

Декорациите на прозорците включват в себе си визуалния стил, в който са изчертани рамките около прозорците на всички приложения, включително и бутоните (минимизиране, максимизиране, затваряне и др.). За да стигнете до тях, от главното меню трябва да пуснете Настройки – Системни настройки, след което да отворите раздела Изглед на работния плот:

След това изберете Декорации на прозорците, за да видите текущо наличните в системата декорации:

Всяка от декорациите има свои специфични настройки (размер, големина на бутоните, сянка и др.), чрез които можете да стигнете чрез натискането на бутона Настройки на декорацията. Възможно е също така да добавяте още бутони към декорациите, освен стандартните (минимизиране, максимизиране, затваряне). За целта натиснете бутона Настройки на бутоните, за да отворите нов прозорец в който са показани всички възможни бутони, които можете да добавите:

За да добавите нов бутон, изберете го от списъка и го завлечете на желаното място (отляво или отдясно) в лентата, стояща отгоре (тази, с надпис KDE)

  • Тема за работния плот

Темата за работния плот обхваща начина, по който се показват джаджите и останалите елементи на работния плот – панели, аплети, системни уведомления и др. За да можете да я промените, от главното меню трябва да пуснете Настройки – Системни настройки, след което да отворите раздела Изглед на работния плот.

След това изберете Тема за работния плот, за да видите наличните теми:

Доколкото действията по избиране и промяна на темата за показалеца на мишката и екрана при влизане в потребителската сесия, те няма да бъдат разглеждани в настоящото ръководство.

3. Изглед на програмите

Изгледът на програмите обхваща множество различни елементи, сред които стил на изобразяване съдържанието на прозорците, цветове на системата, икони, шрифтове, както и някои допълнителни елементи. Всички те са достъпни чрез отваряне на Настройки – Системни настройки – Изглед на програмите:

  • Стил на средата

Стила на средата се отразява в начина, по който се изобразяват всички елементи от съдържанието на прозорците – бутони, плъзгачи, полета, превключватели, падащи списъци и др.:

За да смените бързо стила, трябва само от падащото меню стоящо срещу Стил на графичните елементи, да изберете един от няколко наличните (стандартно е Oxygen) и да приложите промяната, за да видите резултата незабавно. Някои от стиловете имат свои специфични настройки, достъпни чрез натискане на бутона Настройване. Има и настройки, общи за всички стилове, които са достъпни от подпрозореца Фина настройка:

  • Икони

Изборът на подходяща тема с икони е важен, тъй като тя в голяма степен допринася за приятно и ефективно взаимодействие със средата. Всички налични теми са показани в раздела Икони:

Ако наличните няколко теми не са ви достатъчни, можете да получите нови директно от специализирана страница в Интернет, чрез натискане на бутона Получаване на нови теми, под списъка с инсталирани теми. Нови икони можете да инсталирате и от изтеглен на твърдия диск файл, а също и чрез Мениджъра на пакети. След като сте си избрали дадена тема с икони, можете да настроите някои нейни допълнителни параметри, достъпни от подстраницата Допълнителни:

От тук можете да настройвате каква да е големината на иконите в различните елементи на интерфейса (работен  плот, ленти с инструменти, диалогови прозорци и др.). Можете да задавате и различни ефекти при преминаване на мишката – промяна на яркостта, намаляване на цветовете, степен на прозрачност и др. – достъпни от бутоните Ефекти, намиращи се под различните състояния на иконите.

  • Шрифтове

Докато темите и изображенията за фон имат предимно естетическо значение, има един елемент, чиято правилна настройка пряко влияе върхо продуктивността при работата с компютър. Това са шрифтовете. Тяхната големина, стил и начин на заглаждане, могат да допринесат за несравнимо по-удобна и неизморяваща работа… или обратното. Ето защо е важно да знаете откъде можете да ги променяте. Това става в раздела Шрифтове:

В нея имате пряк контрол върху това какви шрифтове да се използват за отделните части на интерфейса, както и дали да се прави заглаждане на формите им. Избирането на шрифт е просто – цъкнете бутона срещу елемента, чиито шрифт желаете да промените (напр. Лента с инструменти) и в отворилия се прозорец изберете предпочитан шрифт:

В пряка връзка с горните параметри на шрифтовете е и настройката на заглаждането им, достъпна от падащото меню срещу Заглаждане за шрифтовете. Когато заглаждането е включено (стандартно в УСУ е включено), можете да промените начина на заглаждане, като отворите прозореца с настройки, натискайки бутона Настройване:

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011