Print Friendly

Повечето съвременни потребители приемат за неизбежно зло работата с компютъра да ги сблъсква с чужд език, най-често английски. За част от тях това не е проблем – за друга част обаче е. Причините за това може да са различни – непознаване на езика или пък просто раздразнение, че не се използва роден език… Независимо от причината, УСУ може бързо да предложи безпрепятствена работа при това на Български език. Начините това да стане са два. Първият е още при инсталацията на УСУ да се посочи като избран език Български и при активна Интернет връзка необходимите файлове ще се свалят. Ако липсва Интернет връзка или по невнимание не е избран Български език, то тогава се използва вторият начин:

От главното меню се пуска Настройки – Системни настройки, след което в показалия се прозорец, се отваря Locale (Локал):

При отварянето на Locale прозорецът ще придобие подобен вид:

В прозореца има три раздела: Държава и език, Проверка на правописа и Системни езици.

В Държава и език се избира желаната държава и спрямо този избор се определят различни регионални настройки – формат на числата, на паричните единици, на календара и др. Всички тези настройки са обособени в различни подпрозорци, съобразно категорията си. Например, в по-горния екран можете да видите регионалните настройки, касаещи формата на паричните единици.

В Проверка на правописа се задава дали да се използва и за кой език да се отнася проверката на правописа:

Чрез Системни езици могат да се изберат за инсталиране необходимите файлове, които да осигурят поддръжката на други езици, освен текущо инсталираните. В повечето случаи това не е необходимо, тъй като още по време на инсталацията на база избрания език се изтеглят необходимите файлове.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011