Print Friendly

Тази тема ще ви даде основни умения как да инсталирате нов и да промените настройките на съществуващ принтер в УСУ.

Инсталирането на нов принтер, в повечето случаи е пределно просто – просто трябва да свържете принтера с компютъра, посредством USB кабел, да го включите. Почти веднага след това ще се появи системно известяване, показващо какъв принтер е засечен от системата:

Няколко секунди след това ще се покаже ново известие, уведомяващо ви, че принтерът е добавен успешно и е готов за работа. След този момент можете директно да пристъпите към печат от всяко пуснато приложение, предлагащо подобна функционалност. Все пак, по-добре е първо да се уверите, че всичко е наред, както и да проверите настройките за печат.

Това може да стане като от основното меню стартирате Настройки – Системни настройки – Настройване на принтер:

Ще се отвори прозорец, в който ще се покажат всички инсталирани и готови за работа принтери:

В лявата част на прозореца са засечените и инсталирани принтери, а в дясната, в няколко подпрозореца, са настройките им.

Общите настройки за принтера (местоположение, описание, информация за модела и др.) се намират в подпрозореца Настройки. Ако желаете да промените специфичните настройки за дадения модел (размер на страницата за печат, качество, вид на хартията, двустранен печат и др.), трябва да отворите подпрозореца Настройки на принтер.

В случай, че желаете да добавите принтер, който е свързан към друг компютър и е споделен в локалната мрежа, в лявата част на горепоказания прозорец изберете Нов принтер, след което натиснете показалия се от дясната страна бутон Нов принтер. Ще се отвори помощник, от който трябва да изберете добавяне на Windows Printer via SAMBA:

Сега трябва да намерите принтера в локалната мрежа. За целта в горепоказания прозорец натиснете бутона Преглед, да се покаже прозорец, от който ще можете да претърсите локалната мрежа за компютри със споделени принтери и да ги добавите:

Ако предварително знаете името на компютъра и принтера, към който ще се свържете можете директно да изпишете работната група и имената им в полето до Преглед. Натиснете Напред и след това в следващите стъпки последователно ще трябва да изберете марка и модел на принтера. След избора им като последна стъпка трябва да въведете името на принтера, както и незадължителна допълнителна информация, която може да ви е от полза ако имате няколко различни принтера и желаете бързо да се ориентирате в тях.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011