Print Friendly
Свободен софтуер е термин, който се използва за компютърни програми, авторите на които дават на потребителя правото да ги изпълнява, копира, изучава, променя и подобрява.

За да бъде свободен един софтуер, лицензът му трябва да гарантира следните четири основни свободи на потребителя:

  • Свобода да използва програмата за всякакви нужди. (“свобода 0″)
  • Свобода да изучава начина на работа на програмата и да я променя за собствени нужди. (“свобода 1″)
  • Свобода да разпространява програмата. (“свобода 2″)
  • Свобода да променя програмата и да публикува променената версия. (“свобода 3″)

За да бъдат осигурени свободи 1 и 3 е необходим достъп до изходния код на програмата.

За една компютърна програма казваме, че е свободна (свободен софтуер), когато потребителят получава тези четири свободи заедно с програмата.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011