Print Friendly
Достъпът, свързването и настройките на различните мрежови връзки (локални, безжични, GPRS/3G, PPPoE, виртуални частни мрежи – ВЧМ) в УСУ се осъществява с помощта на аплета на Мениджъра на мрежи, намиращ се в дясната част на горния панел.За да видите автоматично засечените мрежи, трябва да цъкнете с върху иконата в дясната част на горния панел, която може да има такъв или такъв вид .

Забележка: Видът на иконата може леко да се различава в зависимост от това дали в момента има осъществена връзка или не.

При натискането върху иконата, ще се покаже падащо меню показващо списък със засечените мрежи и наличните интерфейси:

Мрежите са групирани според типа си – жични, безжични, мобилни и т.н. За да се свържете към дадена мрежа, трябва да цъкнете върху името и.

Свързване към локална мрежа

То е приоритетният за системата начин на свързване и в общия случай няма да се налага да настройвате нищо. Автоматичното свързване ще работи правилно в случаите, в които компютрите ви в локалната мрежа автоматично получават своите мрежови настройки – IP адрес, DNS сървъри, шлюз и т.н. Ако локалната ви мрежа има е със специфични настройки и споменатите по-рано настройки трябва да са изрично указани, то в такъв случай ще имате възможността да ги въведете ръчно. Достъпа до ръчните настройки на мрежата ще бъде разгледан по-късно в това ръководство.

Свързване към безжична мрежа

Когато разполагате с WiFi карта и тя е активна, цъкането върху иконата на Мениджъра на мрежи ще покаже имената всички засечени в безжични мрежи. Качеството на сигнала и степента на защита се показват от допълнителни икони срещу името на мрежата:

Цъкането върху дадена мрежа ще инициира процеса на свързване. Ако е необходимо, ще бъдете запитани за паролата за достъп мрежата:

Свързване към GPRS/3G мрежа

Свързването към такава мрежа изисква да свържете към системата си GSM модем или просто да свържете вашия мобилен телефон с кабел за данни (може да не работи с всички модели телефони), който ще се разпознае като модем. Ако разпознаването е успешно, в сред интерфейсите в лявата част на менюто с мрежите ще се покаже Мобилна връзка (GSM):

Натиснете  бутона Управление на връзките, намиращ се в долната дясна част на горепоказаното меню. В отворилият се прозорец превключете в подпрозореца Мобилна връзка:

Сега натиснете бутонът Добавяне, за да се пусне помощник, който ще ви преведе през настройките за успешното създаване на нова мобилна връзка:

Натиснете Напред за да продължите. На следващият екран ще трябва да изберете държава:

След това ще се покаже списък с оператори на мобилни услуги за съответната страна:

Изберете този, към който е вашата SIM карта и продължете напред. В зависимост от избраният доставчик, на следващия екран ще имате възможност да въведете име на точката за достъп (APN). Стандартната за оператора е предварително зададена, но при нужда може да я промените.

Следва екран с обобщена информация за досега направените настройки:

Натиснете Край, с което настройката приключва и новата връзка ще се появи в раздела Мобилна връзка:

Натиснете бутона Прилагане, след което затворете този прозорец. Сега ако натиснете върху иконата за мрежи, новосъздадената връзка вече би трябвало да се показва в списъка:

Когато е необходимо ръчно да променяте определени мрежови настройки или да създавате нови, по-специфични връзки (като напр. Виртуална частна мрежа – ВЧМ), ще трябва да отворите редактора на мрежови връзки. Можете да го пуснете от Настройки – Системни настройки – Мрежови настройки или пък да цъкнете с върху иконата на мрежата и от появилото се меню да изберете Управление на връзките. И в двата случая ще видите същият прозорец, който вече беше показан при настройването на мобилна връзка:

В него отделните типове мрежи (жични, безжични и т.н.) са обособени в отделни подстраници, като в рамките на всяка една от тях се съдържат наличните мрежи от този тип.

Забележка: Ако използвате Настройки – Системни настройки – Мрежови настройки освен горепоказаните настройки ще можете да настроите и сървър-посредник, както и отриването на различни мрежови услуги.

Редактиране на съществуваща връзка

За да помените настройките на съществуваща връзка, цъкнете на името, след което изберете Редактиране. Ето например, прозорецът с настройки на една безжична връзка:

В горепоказаната подстраница можете да променяте идентификатора на мрежа, режима на свързване (Инфраструктура или Ad-hoc), MAC адрес на мрежовата карта и др. подобни. Ако желаете свързването към дадена мрежа да става автоматично и тя да е достъпна за всички потребители, трябва да сложите отметка пред Системна връзка, а ако желаете и свързването да става автоматично – пред Автоматично свързване.

От останалите подстраници може да променяте свързването чрез използване на IPv4 или IPv6, а също и сигурността на безжичната мрежа – тип защита и парола за свързване.

Редактора мрежови връзки ще ви е от полза, когато достъпът до Интернет ви е с помощта на PPPoE връзка. Тогава трябва да отворите подпрозореца DSL, откъдето можете чрез помощник да си добавите данните за новата връзка.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011