Print Friendly

Работната среда в УСУ идва с предварително настроени и включени ефекти (когато това се поддържа от хардуера). При първоначална инсталация операционната система преценява дали системата ви е способна да пусне тези ефекти и ако това е така, те се активират автоматично. На по-късен етап винаги е възможно да ги включите или изключите по ваше желание.

Можете да прегледате и настроите ефектите, като от главното меню пуснете Настройки – Системни настройки и в отворилия се прозорец отворите Ефекти на работните плотове:

Тук можете да прегледате както общите настройки на ефектите, така и специфичните за отделните ефекти, разделени в подпрозорци:

Сред общите настройки на първо място е избора дали да са включени или изключени. В преобладаващата част от случаите, е добре ефектите да са включени, тъй като освен естетическо значение, те допринасят и за по лесна работа със средата. По всяко време можете да променяте състоянието им на включени/изключени чрез използването на клавишната комбинация Alt + Shift + F12.

В подпрозореца Всички ефекти са показани всички налични ефекти, както и дали са включени или не:

Някои от ефектите имат специфични настройки, до които можете да стигнете чрез натискането на малкия бутон с икона, подобна на зъбчатка, намиращ се от от дясната страна срещу името на ефекта.

В подпрозореца Допълнителни ще намерите някои общи за всички ефекти, но по-специфично по предназначение настройки:

Сред тях най-важната настройка е видът на композиране, който определя каква техника за визуализиране на ефектите ще се използва. Стандартно това OpenGL и освен ако картата ви няма проблем с поддръжката на този режим, не би трябвало да променяте вида на композиране. Другият наличен режим – XRender – може да работи и с по-стари карти, а също и има по-леки системни изисквания, но с него част от ефектите няма да работят и ще бъдат автоматично изключени.

Принципно в УСУ стандартно са настроени разумните им стойности, затова не би трябвало да ви се налага да ги променяте.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011