Print Friendly

Настоящето ръководство ще ви предостави общи знания как да свържете компютъра си с други устройства чрез Bluetooth.

Когато към системата ви има включен Bluetooth адаптер в горната дясна част на панела на работния плот ще се появи характерната икона за тези устройства:

Сега трябва да направите компютъра си видим за външни устройства. За целта натиснете върху иконата и от показалото се меню сложете отметка върху Откриваем.

Сега е време да откриете и сдвоите желаното външно устройство с компютъра. За целта цъкнете върху иконата за Bluetooth и изберете Добавяне на устройство. Ще се отвори  прозорец, в който ще се покажат засечените устройства:

Натиснете Напред за да пристъпите към свързване с избраното устройство от списъка по-горе. Компютърът ще изпрати заявка към устройството с произволно генериран PIN код:

Приемете (ако е необходимо – въведете) показания PIN код на устройството, след което продължете. На следващата стъпка ще се покажат достъпните услуги, които можете да активирате за връзка с добавеното устройство:

В примера е избрано да не се инициализира нито една услуга, т.е. връзката с даденото устройство просто ще бъде запомнена без да се прави нищо друго.

Забележка: В зависимост от конкретното външно устройство показваният списък с услуги може да е различен.

Достъп до вече свързано Bluetooth можете да получите, като от файловия мениджър (или аплета Места) отворите местоположението Bluetooth. Ще се покаже списък с познати устройства:

Отворете избраното устройство, за да видите поддържаните от него услуги:

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011