Print Friendly

Ако имате компютър с достъп до Интернет и разполагате със свободна жична или безжична мрежова карта, лесно можете да си споделите Интернет връзката от този компютър така, че тя да е достъпна за други устройства. Стъпките са прости и по-долу ще бъде разгледано споделяне през жична и безжична връзка. Необходими условия за успешно споделяне:

  1. Правилно настроена и активна Интернет връзка;
  2. Допълнителна жична или безжична карта, чрез която другите компютри ще се свръзват към компютъра, който ще споделя Интернет връзката си.
  • Споделяне чрез жична връзка

От менюто Настройки в основното меню, отворете Системни настройки, след което от показалия се прозорец пуснете Мрежови настройки. В подстраницата Жична мрежа маркирайте мрежата, чрез която другият компютър ще се свързва с този, от който се извършва споделянето. В примера по-долу това е Wired connection 1:

Натиснете бутона Редактиране за да отворите настройките ѝ. В подстраницата Адрес (IPv4) от падащото меню срещу Метод изберете Споделена:

Затворете прозореца с ОК – Интернет връзката ви е вече споделена и когато е активна, друг свързан компютър ще може да я използва.

  • Споделяне чрез безжична връзка
Споделянето чрез безжична връзка може да е по-удачен вариант, тъй като с него компютърът ви на практика ще се превърне в безжична точка за достъп и ще може да обслужва не само един, а няколко различни компютъра или други устройства, разполагащи с безжичен достъп (напр. смартфони). Нека за целите на примера приемем, че компютърът ви разполага с една жична връзка, която се използва за достъп до Интернет. Същевременно разполагате и със свободна безжична карта, която другите устройства ще използват за да имат Интернет достъп. Включете безжичната карта, след което отново пуснете настройките на мрежата, като този път превключите към подпрозореца Безжична:

Забележка: Можете да създадете и мрежа, която не се нуждае от ключ за достъп, но това е силно непрепоръчително. Една безжична точка за достъп има обхват поне няколко десетки метра, което значи, че мрежата и Интернет връзката ви ще бъдат достъпни за външни лица, което е ненужно излагане на риск.

Щракнете бутона Добавяне, и от падащото меню изберете Shared:

Ще се отвори следния прозорец:

В него сложете отметка пред Автоматично свързване и Системна връзка.
В полето SSID: попълнете името под което мрежата ще е видима (използвайте латиница, без интервали и специални символи).

След това щракнете на раздел Защита на безжичната мрежа:

В Сигурност изберете WPA/WPA2 Personal, а в Парола: попълнете паролата, с която искате да зададете за мрежата. Ако искате мрежата да не изисква парола (въпреки че не е препоръчително), просто пропуснете тази стъпка.

Накрая щракнете бутона ОК долу в дясно.

Така създадената мрежа е от типа компютър – компютър (Ad-hoc) и всяко свързало се към нея устройство получава достъп до локалната мрежа и до Интернет.

Автор: svetli
Дата: 26.01.2011